Novosti

Održana završna konferencija projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta na teritoriju Brodsko-posavske Županije

Gornji Bogićevci, 25. veljače 2016. U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Brodsko-posavske županije je u Gornjim Bogićevcima održana Završna konferencija projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta na području Brodsko-posavske Županije na kojoj su predstavljeni rezultati realiziranog projekta „Razminiranje poljoprivrednih površina na području Brodsko-posavske županije“ i prezentirane mjere Programa za ruralni razvoj Republike Hrvatske 2014.-2020. Konferenciji su nazočili: načelnica Sektora za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede Nada Trgovčević Letica sa suradnicima, ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Dražen Jakopec sa suradnicima, v.d. ravnatelja Ureda za razminiranje Hrvoje Debač, župan Danijel Marušić i pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Miroslav Jarić kao osoba zadužena za praćenje projekta razminiranja, te načelnik Općine Gornji Bogićevci Pavo Klarić.

Kako se moglo čuti na današnjem sastanku Europska komisija odobrila je Hrvatskoj 75 milijuna eura za razminiranje poljoprivrednog zemljišta kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. u okviru mjere 05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti", podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima", operacije 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta".

Natječaje raspisuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske na čijem području postoji minski sumnjiva poljoprivredna površina.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Tako je za realizaciju ovog projekta korisniku, Brodsko-posavskoj županiji, dodijeljeno  4.524.106,25 kn.

Realizacijom ovog projekta na području naše županije očišćeno je od mina 857,425 m2 poljoprivrednih površina,od toga 223.725 m2 pretraživanjem,a 633.700 m2 razminiranjem. Preostala površina minski sumnjivih područja na prostoru Županije procjenjuju se na 2,3 km2 te se uskoro očekuje i realizacija razminiranja navedenog prostora, odnosno rješavanje minskog problema Brodsko - posavske županije u cijelosti. Područja koja još treba razminirati nalaze se oko naselja Mašička Šagovina, zatim šumski dijelovi na Južnom Psunju, te šumski putovi i prosjeke na Južnom i Zapadnom Psunju koji se nalaze na krajnjem sjevernom dijelu Općine Okučani.

Poziv - Završna konferencija

Novosti : Poziv - Završna konferencija

Povodom završetka Projekta razminiranja poljoprivrednih površina na području Brodsko- posavske županije pozivamo  na svečanost predstavljanja Projekta – završna konferencija.

Razminiranje poljoprivrednih površina financirano je sredstvima mjere 5, tip operacije 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020..

 

Svečanost će se održati 25. veljače 2016. godine s početkom u 10,30 sati u Općini Gornji Bogićevci, Trg hrvatskih branitelja 1.

 

U sklopu svečanosti predviđen je obilazak jedne od lokacija (poligona) na projektu razminiranja poljoprivrednih površina u Brodsko-posavskoj županiji.

Okupljanje sudionika je u 9:30 ispred zgrade Općine Gornji Bogičevci, Trg hrvatskih branitelja 1., odlazak na teren (razminirano područje/poligon u Širincima) koje je udaljeno od zgrade općine cca 5 min (automobilom).

Davanje izjava novinarima u trajanju cca 30 - 40 min (HCR bi pripremio karte i pregled razminiranih područja i sl.) te povratak u zgradu Općine.

 

U privitku:

1. Program svečanosti

Prijava sudjelovanja na završnoj konferenciji

Svečanost predstavljanja  Projekta razminiranja poljoprivrednih površina u Brodsko-posavskoj županiji – Završna konferencija

 

Povodom završetka projekta razminiranja poljoprivrednih površina na području Brodsko- posavske županije Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s predstavnicima Hrvatskog centra za razminiranje i Ureda za razminiranje Vlade Republike poziva Vas na svečanost predstavljanja projekta.

Razminiranje poljoprivrednih površina financirano je sredstvima mjere 5, tip operacije 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020..

Svečanost će se održati 25. veljače 2016. godine s početkom u 10,30 sati u Općini Gornji Bogićevci, Trg hrvatskih branitelja 1.

Uz predstavljanje rezultata projekta razminiranja održat će se i predavanje za poljoprivredna gospodarstva koja su vlasnici razminiranih poljoprivrednih površina, a ujedno i potencijalni korisnici mjera Programa.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na svečanosti i predavanju molimo ispunite prijavni obrazac na poveznici prijava.

PRIJAVA

Uvodna konferencija projekta Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

Gornji Bogićevci, 17. studenog 2015.

U nazočnosti ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje Dražena Jakopeca, dvaju pomoćnika ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje Tomislava Bana i Nevena Krasa, zamjenika župana Davora Vlaovića, načelnika Općine Gornji Bogićevci Pave Klarića i Općine Okučani Ace Vidakovića, pročelnika UO za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Miroslava Jarića kao i predstavnika tvrtke „Neutral" koja  obavlja radove, održana je uvodna konferencija projekta Razminiranje poljoprivrednog zemljišta koji se financira od strane Europskog poljoprivrednog fonda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Kako smo i ranije izvještavali vrijednost troškova razminiranja prema provedenoj javnoj nabavi iznosi 4.501.481,25 kn i njime je obuhvaćena površina od 857.425 m2. Radovi pretraživanja i razminiranja, provode se kako bi se vlasnicima okućnica i poljoprivrednih površina omogućilo gospodarenje svojom imovinom i nastavak poljoprivredne proizvodnje na području naselja Trnava, Mašićka Šagovina, Žuberkovac i Širinci. Područje na kojem će se provoditi spomenuti radovi obuhvaća 96,13 % poljoprivrednih površina, poljskih putova i okućnica, dok su 3,87 %, nepoljoprivredne površine, odnosno šumsko zemljište, prosjeke i vodotoci.

Ono što valja posebno istaknuti je da će se realizacijom ovog projekta razminirati sve poljoprivredne površine u našoj županiji, a temeljem Plana humanitarnog razminiranja za 2015. godinu Brodsko - posavska županija, koja je u rujnu imala 5,85 km2 minski sumnjivog prostora, u potpunosti će se osloboditi minske opasnosti. U sklopu svečanosti, sudionici današnjeg skupa obišli su i jedno minski sumnjivo područje u Širincima na kojima s trenutno vrše radovi razminiranja.

Postavljanje informativne ploče

U četvrtak 22. Listopada 2015. Godine je postavljena informativna ploča za označavanje ulaganja u okviru Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. Ploča je postavljena ispred društvenog doma u naselju Trnava uz županijsku cestu Ž 4158.

 

Najava

Sutra 22.10.2015. postavljanje info-ploče na području obuhvata Projekta kao oznake ulaganja.

Najava potpisivanja ugovora o razminiranju poljoprivrednog zemljišta

Potpis Ugovora o razminiranju i pretraživanju minski zagađenih površina prema projektu Poljoprivredne površine na području Brodsko-posavske županije između Brodsko-posavske županije , Hrvatskog centra za razminiranje i izvoditelja razminiranja.

Potpisivanje će se održati 8. rujna 2015.(utorak), u 13,00 sati u Velikoj vijećnici upravne zgrade Brodsko-posavske županije (I kat), Petra Krešimira IV br.1, Slavonski Brod.

Poveznica:

Hrvatska zajednica županija- Brodsko-posavska županija uskoro bez mina

Poziv na nadmetanje-Usluga razminiranja i pretraživanja

Naručitelj Brodsko-posavska županija pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave Usluga razminiranja i pretraživanja minski zagađenih površina prema idejnom projektu Hrvatskog centra za razminiranje: Poljoprivredne površine u Brodsko-posavskoj županiji.

Evidencijski broj: 8/2015

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2015/S 002-0023363.

Napomena: Dodatna dokumentacija (idejni projekt) objavljena je na internetskoj stranici HCR-a:

Raspisan natječaj za podnošenje zahtjeva

Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020.

Tip natječaja

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Nadležno tijelo:

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prijavitelji:

Jedinice područne (regionalne) samouprave.

Natječaj je otvoren od 15.04.2015. do 15.05.2015

Poziv za dodjelu sredstava